DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Lagen om hantering av personuppgifter, GDPR, fastställer strikta krav på när, var, hur och varför ett företag får lagra och hantera personuppgifter. All data som möjliggör identifiering av dig som individ, klassificeras som personuppgifter. Det omfattar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ansiktsfoton och annat. Lagen kräver att varje individ snabbt och enkelt ska kunna ta reda på vilken information företag lagrar. Dessutom föreskriver lagen att företag omedelbart ska radera personuppgifter som en individ önskar bli av med, om inte andra lagar, som exempelvis bokföringslagen, kräver motsatsen.

Jernblom AB är engagerade i att följa GDPR och behandlar all personlig information med yttersta försiktighet. Vi samlar endast in de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra åtaganden, oavsett om det rör kunder, leverantörer eller partners. Ingen personlig information delas med tredje part om det inte krävs enligt lag eller begärs av en myndighet med rätt att få tillgång till dem.

Rulla till toppen